آمبولانس

0%

مینی بوس اردوها

0%

دوربین

10%

حمام جامع آسایشگاه

30%

تجهیز آشپزخانه

40%

فاز دوم توانبخشی

80%

فاز اول توانبخشی

100%

سالن غذاخوری معلولین

100%

اتصال آب شیرین به خوابگاه ها

100%

استخر سرپوشیده

100%